Aktivity u nás na farme

Animoterapia

Animoterapia znamená liečenie pomocou zvierat, ktoré pozitívne pôsobia na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Toľko hovorí pravdivá definícia.
V našom ponímaní, animoterapia na koni je ideálna príprava na samotný jazdecký kurz, ale aj jazdenie bez ambície stať sa „jazdcom“, tzv. zážitkové jazdenie. Je vhodná aj pre najmenšie deti (predškolský vek), zameraná je predovšetkým na cvičenia rovnováhy, správne držanie tela, posilnenie chrbtového svalstva, uvoľňovacie cviky, nácvik správneho dýchania.
Nenásilným a hravým spôsobom sa učíme základom jazdenia, zásadám starostlivosti o koníka, ale aj dôvere a zároveň rešpektu k tomuto veľkému zvieraťu, posilňujeme sebadôveru, učíme sa empatii. Ale hlavne sa bavíme a hráme. :-)
Mgr. Renáta Ulrichová – 25 ročné skúsenosti s jazdením a prácou pri koňoch, vyštudovaný pedagóg (učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov). Ponúkam zodpovedný a individuálny prístup založený na vzájomnej komunikácii.

Kontakt:

E-mail: animoterapia@elrancho.sk
Tel: +421 905 242 123

Aktivity: