Technické zázemie

Ustajnenie

Boxové ustajnenie v uzatvorenej stajni zahŕňa:

 • veľké svetlé ,vzdušné a čisté boxy s veľkým otvárateľným oknom,
 • box s automatickou napájačkou s ohrevom vody s rozmermi: cca 3,3 x 3,3 m,
 • podstielka slama alebo piliny, podľa dohody,
 • objemové krmivo – seno, 2x denne + počas pobytu vo výbehu,
 • jadrové krmivo – ovos, jačmeň, kukurica,slnečnica, (celé, miagané,drvené), 2x denne,
 • garantujeme vám ustajnenie, ktoré vašim koňom zabezpečí tie najlepšie podmienky na oddych,
 • každá stajňa má vlastnú uzamykateĺnú sedlovňu, sprchovací box a uväzovisko.

Ustajnenie v celoročne otvorenej stajni zahŕňa:

 • box s automatickou napájačkou s ohrevom vody s rozmermi: cca 3,3 x 3,3 m,
 • veľká svetlá a vzdušná stajňa, čisté boxy s veľkým oknom, a otvárateľnymi dverami,
 • podstielka slama,
 • objemové krmivo – seno, 2x denne + počas pobytu vo výbehu,
 • jadrové krmivo – ovos, jačmeň, kukurica,slnečnica, (celé, miagané,drvené), 2x denne,

Technické zázemie: