Technické zázemie

Podkúvač

Na požiadanie majiteľa zabezpečíme pravidelné korektúry, prípadne podkutie kvalifikovanými podkúvačmi.
O starostlivosti o kopytá vedie chovateľ evidenciu, o ktorej podľa potreby informuje majiteľa.

Technické zázemie: