Technické zázemie

Veterinárna starostlivosť

Na El Rancho vedieme evidenciu zdravotného stavu každého koňa, ktorú zapisujeme do karty koňa a potrebné informácie aj do pasu.
Zabezpečujeme pravidelné odčervovanie, vakcinácie a základnú starostlivosť. Podľa potreby a stavu koní sa privolajú odborní veterinárni lekári.

Technické zázemie: