Aktivity u nás na farme

Hipoterapia, ktorá vám pomáha

U nás na farme El Rancho sa venujeme idividuálne každému malému pacientovia s láskou ho vedieme cestou, ktorá síce nieje vôbec ľahká, ale je príjemná a zábavná a deti si ju veĺmi rýchlo obľúbia. Hipoterapia je veľmi vhodnou rehabilitačnou metódou najmä pre deti s poruchami koordinácie (detské mozgové obrny), s nervovo-svalovými ochoreniami, pri ktorých sú svaly oslabené, alebo veľmi stiahnuté. U dospelých sa tiež účinne využíva hipoterapia pri odstraňovaní fyzických a mentálnych hendikepov. Pre klientov, ktorí vyťažili s hiporehabilitácie maximum, očaril ich konský svet a chceli by sa venovať športovému jazdeniu ponúkame dva varianty.

Parawestern

Spôsob vedenia koňa, výstroj, rovnako ako aj športové disciplíny vychádzajú z westernového jazdenia, pričom pri tréningu prihliadame na telesné postihnutie jazdca a s ním spojené limity. Schopnosť samostatne viesť koňa môžu jazdci využiť napríklad na príjemné vychádzky do prírody alebo v súťažnom zápolení.

Paravoltíž

Využívame jednotlivé gymnastické prvky z voltížneho jazdenia. Jazdci si náročnými cvikmi zlepšujú koordináciu, schopnosť izolovaných pohybov končatinami, priestorovú orientáciu a v neposlednom rade stabilitu a svalovú silu. Po nácviku pestrej škály voltížnych cvikov je možné ich pospájať do zostavy, prípadne jazdiť na hudbu. Ak má mladý jazdec ambície, môže sa zúčastniť aj paravoltížnych pretekov, kde štartujú účastníci rozdelení do kategórií podľa telesného obmedzenia.

Naša hipoterapeutka: Koňom a westernovému jazdeniu som sa začala venovať ako 15-ročná. Počas štúdia fyzioterapie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne som začala spájať prácu s koňmi s odborným vzdelaním. Úspešne som absolvovala skúšky učiteľa jazdenia, kurz hipológa a kurz hipoterapeuta. Po príprave konských terapeutov sa od roku 2012 venujem hipoterapii. Špecializujem sa na hiporehabilitáciu detí od 6. mesiacov. Súčasnými pacientmi sú deti s poruchami pohybového aparátu, s oneskoreným motorickým vývojom, detskou mozgovou obrnou, hydrocefalom, svalovou dystrofiou a Downovým syndrómom. V roku 2014 som založila občianske združenie HipoCanis a v roku 2015 sme sa stali akreditovaným strediskom, kde môžu povinnú prax absolvovať nastávajúci hipoterapeuti. Hipoterapeutický tím tvoria kone Lovely, Nela a Dancer.

Kontakt:

E-mail: hipoterapia@elrancho.sk
Tel: +421 902 710 874

Aktivity: