Technické zázemie

Kruhovky

Ponúkame vám nasledovné možnosti a plochy k tréningu:

  • krytá kruhová jazdiareň s priemerom 20 m, ktorá slúži na lonžovanie, výcvik mladých koní a jazdcov,
  • kruhová ohrada s priemerom 15 m, ktorá slúži na výcvik hlavne mladých koní.

Technické zázemie: