Technické zázemie

Kŕmenie

Kone sú kŕmené individuálne, podľa zdravotného stavu a využitia a na základe požiadavky majiteľa. Pre kone je zabezpečené celoročne kvalitné seno.
Jadrovým krmivom sú kone kŕmené individuálne, podľa požiadaviek.
K dispozícií je ovos, jačmeň, kukurica,otruby,slnečnica, extrudované ľanové semeno.
Každému koňovi je možné miešať osobitnú kŕmnu dávku. Doplnky výživy sú doplnené podľa potreby po konzultácií s veterinárnym lekárom a majiteľom.

Technické zázemie: